ETNO-SELO
"GAJ"

Pribojska Banja

  

CENE USLUGA

• Pansion 1800 dinara
• Prenoćište sa doručkom 1200 dinara
• Dnevni boravak 1000 dinara

Svakog vikenda u restoranu etno-sela muzika uživo.